Algemene Voorwaarden

  • Deelname aan trainingen bij Stichting Zandvoort Fit geschiedt altijd op en voor eigen risico. Stichting Zandvoort Fit is nimmer aansprakelijk voor blessures, verlies of andere ongemak. Bij deelname dient u aanwezige blessures altijd vooraf te melden.


  • Bij twijfel over uw gezondheid en/of de activiteiten goed voor u zijn, neem dan eerst contact op met uw huisarts.


  • U geeft toestemming aan Stichting Zandvoort Fit, dat uw gegevens bewaard worden. Met het oog op privacywetgeving, zullen uw gegevens noch ter inzage noch ter verkoop aan derden worden verstrekt. U stemt er echter wel op voorhand mee in dat foto’s die tijdens de activiteiten worden genomen, door Stichting Zandvoort Fit op de Social Media gebruikt mogen worden.


  • Nadat u zich voor een activiteit heeft opgegeven, dient u bij verhindering dit minimaal 8 uur van tevoren op te geven, anders wordt 100% van de kosten van de desbetreffende les in rekening gebracht.


  • Door onvoorziene omstandigheden aan de kant van Stichting Zandvoort Fit kan het vooraf kenbaar gemaakte rooster/planning ten alle tijden worden aangepast.


  • Stichting Zandvoort Fit is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die door u worden meegenomen naar de activiteit.


  • Wanneer u gebruik maakt van de activiteiten bij Stichting Zandvoort Fit, gaat u akkoord met deze voorwaarden.